@book{Krasicka-Cydzik:1996,
  author    = "E. Krasicka-Cydzik",
  title     = "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1996",
  pages     = "101",
}