@book{Krasicka-Cydzik:1992,
  author    = "E. Krasicka-Cydzik",
  title     = "Laboratorium do ćwiczeń z chemii",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1992",
  pages     = "94",
}