@book{Korbicz:1986,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "O estymacji zmiennych stanu układów stochastycznych o parametrach rozłożonych",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Monografie, 36",
  year      = "1986",
  pages     = "86, nlb. 3.",
}