@book{Korbicz:1990,
  author    = "J. Korbicz and B. Mokin",
  title     = "Metody matematyczne w zagadnieniach kontroli i sterowania w energetyce",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej ; "TECHNIKA"",
  address   = "Zielona Góra ; Kijów",
  series    = "Monografie, 51",
  year      = "1990",
  pages     = "158, nlb. 2",
}