@book{Korbicz:1991,
  author    = "J. Korbicz and M. Zgurowski",
  title     = "Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrach rozłożonych, ISBN: 8301103094",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "1991",
  pages     = "511",
}