@book{Eckert:2007,
  author    = "W. Eckert",
  title     = "Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX wieku, ISBN: 9788374811002",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
  pages     = "480",
}