@book{Drzewiński:2001,
  author    = "A. Drzewiński and J. Wojtkiewicz",
  title     = "Opowieści z historii fizyki, ISBN: 8301116986",
  publisher = "PWN Wydaw. Naukowe",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2001",
  pages     = "238",
}