@book{Garcarz:2007,
  author    = "M. Garcarz",
  title     = "Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski, ISBN: 9788392223474",
  publisher = "Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"",
  address   = "Kraków",
  series    = "Język a Komunikacja, 15",
  year      = "2007",
  pages     = "228",
}