@book{Gajewska:2008,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and E. ",
  title     = "Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych, programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków, ISBN: 9788392105831",
  publisher = "PEKW "GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "255",
  volume    = "T. 10",
}