@book{Gajewska:2008,
  author    = "G. Gajewska and A. Doliński and A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Toretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych, ISBN: 9788392105848",
  publisher = "PEKW "GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "wyd. III zmienione",
  year      = "2008",
  pages     = "323",
  volume    = "5",
}