@book{Mianowska:2008,
  author    = "E. Mianowska",
  title     = "Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży, ISBN: 9788373089921",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2008",
  pages     = "285",
}