@book{Kłos:2008,
  author    = "S. Kłos and J. Patalas-Maliszewska and W. Woźniak",
  title     = "Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw MSP w oparciu o technologię informatyczną, ISBN: 9788374811934",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "146",
}