@book{Woźniak:2008,
  author    = "W. Woźniak and S. Kłos and J. Patalas-Maliszewska",
  title     = "Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP, ISBN: 9788374812061",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "18",
}