@book{Patalas-Maliszewska:2008,
  author    = "J. Patalas-Maliszewska and W. Woźniak and S. Kłos",
  title     = "Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP, ISBN: 9788374811941",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "77",
}