@book{Kłos:2008,
  author    = "S. Kłos and J. Patalas-Maliszewska and W. Woźniak",
  title     = "Ocena źródeł finansowania innowacji, ISBN: 9788374811972",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "26",
}