@book{Kłos:2008,
  author    = "S. Kłos and W. Woźniak and J. Patalas-Maliszewska",
  title     = "Metody wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP, ISBN: 9788374812023",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "32",
}