@book{Farnicka:2009,
  author    = "M. Farnicka and M. Szymański and A. Kołodziejczyk",
  title     = "Jak prowadzić świetlice Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej? : poradnik",
  publisher = "Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "169",
}