@book{Wołk:2009,
  author    = "Z. Wołk",
  title     = "Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, ISBN: 9788372047595",
  publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji PIB",
  address   = "Radom",
  year      = "2009",
  pages     = "300",
}