@book{Laber:2008,
  author    = "A. Laber and K. Adamczuk",
  title     = "Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę EMCO F1-CNC, ISBN: 9788374812337",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "54, nlb.2",
  note      = "[na pierwszej str. okł.: Zielona Góra 2009]",
}