@book{Biliński:2009,
  author    = "T. Biliński and J. Kmita",
  title     = "Dorobek nauki polskiej w zakresie konstrukcji zespolonych = Achievements of Polish science in composite structures, ISBN: 9788374812894",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "Wyd. 2 uzup.",
  year      = "2009",
  pages     = "194",
}