@book{Szczęsna-Szeib:2010,
  author    = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli, ISBN: 9788374812993",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  pages     = "226",
}