@book{Buczek:1999,
  author    = "R. Buczek and J. Grzegorczyk and T. Zuchewicz",
  title     = "Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości = Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit/ oprac. red. Mieczysław Ostrowski ; tłum., ISBN: 8390937522",
  publisher = "Wydaw. Verbum",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1999",
  pages     = "78",
}