@book{Gontaszewska-Piekarz:2010,
  author    = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title     = "Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania, ISBN: 9788374813150",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  pages     = "182",
}