@book{Kołodziejczyk:2009,
  author    = "U. Kołodziejczyk and M. Nadolna and S. Węclewski and A. Asani and A. Staszczuk and A. Szymańczyk and J. Bohatkiewicz and M. Drach and M. Helman-Grubba and W. Sladkowski and K. Kiełbasa and D. Scheffs",
  title     = "Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego",
  publisher = "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrod",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2009",
  pages     = "143",
  note      = "http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/analiza_metod_poprawy_stanu_odwodnienia_drog_i_nalezacych_do_nich_drogowych_obiektow_inzynierskich//index.php?id_item_tree=003e2ab4425922d09110db9540b99092",
}