@book{Farnicka:2010,
  author    = "M. Farnicka and M. Szymański and A. Kołodziejczyk",
  title     = "Jak prowadzić świetlice Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej? : poradnik, ISBN: 9788392538530",
  publisher = "Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej",
  address   = "Zielona Góra - Gorzów Wlkp.",
  edition   = "wyd. II, uzup. i poprawione",
  year      = "2010",
  pages     = "163",
}