@book{Łęgosz:2009,
  author    = "A. Łęgosz and W. Jasiński and A. Nowak and A. Staszczuk",
  title     = "Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP, ISBN: 8391121380",
  publisher = "IBDiM - Filia Wrocław",
  address   = "Wrocław",
  year      = "2009",
  pages     = "73",
  note      = " http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/a/analiza-metod-poprawy-stanu-odwo_1//documents/zeszyt-5.pdf na odwrocie strony tyt.: Copyright by GDDKiA",
}