@InCollection{Garcarz:2004,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Tułaczka tekstu - historia tłumaczenia Biblii",
  pages     = "65--76",
  year      = "2004",
  booktitle = "Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina, ISBN: 8391476464",
  editor    = "Piotr. P. Chruszczewski",
  publisher = "Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"",
  address   = "Kraków",
  series    = "Język a Komunikacja : 5 t. 2",
}