@InCollection{Garcarz:2004,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Tłumaczenie - zmaganie z tekstem. Analiza technologii przekładu filmowego w oparciu o dwa tłumaczenia filmu "Wieczna miłość"",
  pages     = "85--112",
  year      = "2004",
  booktitle = "Aspekty współczesnych dyskursów, ISBN: 8391476464",
  editor    = "red. Piotr P. Chruszewski",
  publisher = "Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"",
  address   = "Kraków",
  series    = "Język a Komunikacja : 5",
}