@InCollection{Hładkiewicz:2007,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Polska scena polityczna w poglądach Władysława Frasyniuka",
  pages     = "149--155",
  year      = "2007",
  booktitle = "Polska na początku XXI wieku : (państwo - politycy - mass media), ISBN: 9788387708504",
  editor    = "red. L. Koćwin",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu",
}