@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2008,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Współczesne wyzwania w kształceniu pedagogów",
  pages     = "23--30",
  year      = "2008",
  booktitle = "Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły, ISBN: 9788373084926",
  editor    = "pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  series    = "Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych : 5",
}