@InCollection{Garcarz:2006,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Żargon jaki znamy: miejsce żargonu we współczesnej polszczyźnie",
  pages     = "31--44",
  year      = "2006",
  booktitle = "Wyrazić niewyrażalne : językoznawstwo, ISBN: 8374052082",
  editor    = "pod red. Justyny Makowskiej i Anny Krupskiej-Perek",
  publisher = "Wydaw. Wyzszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej",
  address   = "Łódź",
}