@InCollection{Ilciów:2008,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Liderzy lokalni. Kampania Rafała Dutkiewicza w wyborach samorządowych 2006 roku",
  pages     = "225--234",
  year      = "2008",
  booktitle = "Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, ISBN: 9788322728062",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć - Czajkowska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}