@InCollection{Świderska-Włodarczyk:2007,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Stereotyp Niemca w świadomości polskiej i jego historyczne uwarunkowania",
  pages     = "139--143",
  year      = "2007",
  booktitle = "Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, ISBN: 9788389932037",
  editor    = "red. G. Bartkowiak",
  publisher = "Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II",
  address   = "Zielona Góra",
}