@InCollection{Sapeńko:2008,
  author  = "E. Sapeńko and R. Sapeńko",
  title     = "Komunikat 5 : promocja edukacji w promocji województwa lubuskiego",
  pages     = "90--101",
  year      = "2008",
  booktitle = "Architektura ekopromocji w turystyce regionu Lubuskiego : biokomunikaty, ISBN: 9788374811460",
  editor    = "red. Ilona Politowicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}