@InCollection{Garcarz:2006,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Scenariusz filmowy jako literackie dzieło skończone",
  pages     = "52--56",
  year      = "2006",
  booktitle = "Świat Słowian w języku i kulturze : Kulturoznawstwo. Historia, ISBN: 9788360903179",
  editor    = "pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Agnieszki Krzanowskiej",
  publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
  address   = "Szczecin",
  volume    = "T. 7",
}