@InCollection{Garcarz:2007,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Kinemo - wizja rosyjskich formalistów",
  pages     = "33--38",
  year      = "2007",
  booktitle = "Świat Słowian w języku i kulturze : Kulturoznawstwo, ISBN: 9788361350019",
  editor    = "pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej - Borysowskiej",
  publisher = "Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński",
  address   = "Szczecin",
  volume    = "VIII",
}