@InCollection{Garcarz:2005,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Kultura hip hopu - współczesny model życia także nastoletnich Polaków",
  pages     = "39--48",
  year      = "2005",
  booktitle = "Słowianie w Europie : Historia. Kutura. Język, ISBN: 8389973200",
  editor    = "red. nauk. Krystyna Pietrzycka - Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Władysław Marinczenko",
  publisher = "Collegium Columbinum",
  address   = "Kraków",
  volume    = "II",
}