@InCollection{Dudra:2008,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title     = "Kurdowie wobec konstytucji Iraku. Problem Kirkuku",
  pages     = "35--45",
  year      = "2008",
  booktitle = "Wokół współczesności : politologia, prawo, ekonomia, ISBN: 9788387294465",
  editor    = "pod red. Zbysława Dobrowolskiego, Waldemara Sługockiego",
  publisher = "Wydaw. ORGANON",
  address   = "Zielona Góra",
}