@InCollection{Pochyły:2008,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Przemiany ideowe Partii Pracujących Kurdystanu",
  pages     = "47--57",
  year      = "2008",
  booktitle = "Wokół współczesności : politologia, prawo, ekonomia, ISBN: 9788387294465",
  editor    = "pod red. Zbysława Dobrowolskiego, Waldemara Sługockiego",
  publisher = "Wydaw. ORGANON",
  address   = "Zielona Góra",
}