@InCollection{Janik:2008,
  author  = "S. Janik and I. Gabryelewicz",
  title     = "Ocena środowiskowa procesu wytwórczego elementem układu ergonomicznego",
  pages     = "31--36",
  year      = "2008",
  booktitle = "Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku, ISBN: 9788392663003",
  editor    = "red. J. Charytonowicz, W. Pilecki",
  publisher = "Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Zastosowania Ergonomii. I",
}