@InCollection{Garcarz:2003,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Alternative movie that contains derogatory terms: how to translate them?",
  pages     = "147--158",
  year      = "2003",
  booktitle = "Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, ISBN: 8389031582",
  editor    = "red. nauk. Hanna Miatliuk, Krzysztof Bogacki, Hanna Komorowska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku",
  address   = "Białystok",
}