@InCollection{Myszograj:2008,
  author  = "S. Myszograj and I. Krupińska",
  title     = "Wpływ gospodarki ściekowej w Polsce na jakość wód w Morzu Bałtyckim",
  pages     = "239--246",
  year      = "2008",
  booktitle = "Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, ISBN: 9788374811699",
  editor    = "red. nauk. Z. Sadecka i in.",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "Tom 2",
}