@InCollection{Żółkowska:2008,
  author  = "T. Żółkowska and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Percepcja przywiązania a przystosowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "366-373",
  year      = "2008",
  booktitle = "Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, ISBN: 9788372995575",
  editor    = "pod. red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
  address   = "Olsztyn",
  series    = "Dyskursy Pedagogiki Specjalnej : t. 7",
}