@InCollection{Góralewska-Słońska:2008,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Czynniki organizacyjne determinujące zdrowie jednostki w organizacji - rys teoretyczny",
  pages     = "90--95",
  year      = "2008",
  booktitle = "Problemy bezpieczeństwa publicznego, ISBN: 9788392510833",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}