@InCollection{Bryś:2008,
  author  = "G. Bryś and A. Frątczak",
  title     = "Analiza nośności zespolonego, drewniano-betonowego stropu",
  pages     = "39--45",
  year      = "2008",
  booktitle = "Konstrukcje zespolone, ISBN: 9788374811569",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 8",
}