@InCollection{Wranik:2008,
  author  = "J. Wranik and G. Bryś and J. Korentz",
  title     = "Sposób zbrojenia naroża ramy o zespolonym przekroju rygla",
  pages     = "425--433",
  year      = "2008",
  booktitle = "Konstrukcje zespolone, ISBN: 9788374811569",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 8",
}