@InCollection{Hawrysz:2008,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = ""Życie doskonalsze" w świetle frazeologii i przysłów",
  pages     = "65--71",
  year      = "2008",
  booktitle = "Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody, ISBN: 9788374811798",
  editor    = "red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Studia o Języku i Stylu Artystycznym : Tom IV",
}