@InCollection{Grzegorzewska:2008,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Rodzina z leczącym się alkoholikiem. Charakterystyka zjawiska",
  pages     = "331--340",
  year      = "2008",
  booktitle = "Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, ISBN: 9788375251876",
  editor    = "pod red. Lucyny Golińskiej i Bohdana Dudka",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}