@InCollection{Góralewska-Słońska:2008,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Problemy mobbingu w placówkach oświatowych",
  pages     = "269--276",
  year      = "2008",
  booktitle = "Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia, ISBN: 9788374812146",
  editor    = "pod red. M. Fic",
  publisher = "University of Zielona Góra",
  address   = "Zielona Góra",
}