@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2008,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Refleksje związane z proeuropejskim modelem i standardami kształcenia pedagogów specjalnych",
  pages     = "73--84",
  year      = "2008",
  booktitle = "Pedagogika specjalna w służbie osób niepełnosprawnych",
  editor    = "pod red. Barbary Ostapiuk",
  publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
  address   = "Szczecin",
}